دانلود پاورپوینت علم آمار و جهان سوم

مفهوم جهان سوم کشورهایی را تعریف میکند که: از مرگومیر بالای نوزادان، nرشد اقتصادی پایین و فقر بالا، nاستفاده ضعیف از منابع طبیعی nاینها کشورهای درحال توسعه و از نظر تکنولوژیکی کمتر پیشرفته آسیا، افریقا، اقیانوسیه و امریکای لاتین هستند. nمعمولاً از نظ|50313177|wpi
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان دانلود پاورپوینت علم آمار و جهان سومقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مفهوم جهان سوم کشورهایی را تعریف می‌کند که: از مرگ‌ومیر بالای نوزادان، nرشد اقتصادی پایین و فقر بالا، nاستفاده ضعیف از منابع طبیعی nاینها کشورهای درحال توسعه و از نظر تکنولوژیکی کمتر پیشرفته آسیا، افریقا، اقیانوسیه و امریکای لاتین هستند. nمعمولاً از نظر اقتصادی به کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته متکی هستند nعموماً بعنوان دولت‌هایی فقیر و بی‌ثبات که رشد جمعیت، بی‌سوادی و مرگ‌ومیر بالا دارند شناخته می‌شوند. nيک عامل مهم...